روغن زیتون


صادرات روغن زیتون

صادرات روغن زیتون به اروپا، امریکا و ترکیه توسط شرکت گاردین ورلد

Slide6
صادرات خیارشور

روغن زیتون صادراتی

برای آنکه روغن زیتون از استانداردهای جهانی برخوردار باشد باید دارای ویژگی ها و خصوصیت های خاصی باشد. از جمله مهمترین ویژگی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. برخورداری از آنالیز ارزش غذایی استاندارد
2. برخورداری از بوی مطبوع زیتون
3. برخورداری از میزان اسید متناسب با روغن زیتون
4. برخورداری از رنگ زرد مایل به سبز
5. مناسب بودن روغن زیتون برای پخت و پز
6. ماندگاری بالای روغن زیتون بدون مواد نگه دارنده
7. خالص بودن روغن و عدم وجود مواد شیمیایی در آن

Slide7
صادرات انواع خرما
Slide5
صادرات انواع سبزی خشک
Slide3
صادرات انواع میوه خشک

انواع روغن زیتون

انواع روغن زیتون به شرح زیر طبقه بندی می شود :
۱: روغن های زیتون بکر : روغنی است که از میوه درخت زیتون و توسط روشهای مکانیکی یا سایر روشهای فیزیکی در شرایط معین، به ویژه از نظر دمایی به گونه ای که سبب تغییر در ماهیت آن نشود، استخراج شده و هیچ گونه فرآوری به جز شستشو، صاف کردن و سانتریفیوژ (جداسازی) بر روی آن انجام نشده باشد.
۱-۱: روغن زیتون فرابکر «Extra virgin olive oil» : روغن زیتون بکری که در آن اسیدیته آزاد بر حسب اسید اولییک بیشتر از 0/8 گرم در ۱۰۰ گرم نباشد . این نوع روغن زیتون می تواند در مصارف سرخ کردن خانگی به شرط عدم استفاده مجدد از روغن، سرخ کردن به صورت سطحی و با حرارت ملایم کاربرد داشته باشد.
۱-۲: روغن زیتون بکر درجه یک «Virgin olive oil» : روغن زیتون بکری است که اسیدیته آزاد آن بر حسب اسید اولییک بیشتر از ۲ گرم در ۱۰۰ گرم نباشد .
۱-۳: روغن زیتون بکر معمولی «Ordinary virgin olive oil» : روغن زیتون بکری است که اسیدیته آزاد آن بر حسب اسید اولییک بیشتر از ۳/۳ گرم در ۱۰۰ گرم نباشد .
۱-۴: روغن زیتون بکرلامپانت «Lamp ante virgin olive oil» : روغنی است که اسیدیته آزاد برحسب اسید اولییک بیشتر از ۳/۳ در ۱۰۰ گرم باشد . این روغن از میوه های ناسالم یا میوه های حاصل از شرایط برداشت ، نگهداری ، حمل و نقل و فرآیند نامناسب بدست می آید. این روغن به صورت مستقیم قابل مصرف خوراکی انسان نمی باشد و باید پس از پالایش(خنثی سازی ، رنگبری ، بی بو سازی) مورد استفاده قرار گیرد .

Slide2
صادرات زعفران

۲: روغن زیتون پالایش شده «Refined olive oil» : روغن زیتون به دست آمده از عملیات پالایش روغن زیتون بکر به گونه ای که سبب تغییر در ساختار اولیه گلیسیریدی آن نشده باشد. اسیدیته آزاد این روغن برحسب اسید اولییک نباید بیشتر از 0/3 گرم در ۱۰۰ گرم باشد . این نوع روغن زیتون می تواند در مصارف سرخ کردن خانگی به شرط عدم استفاده مجدد از روغن، سرخ کردن به صورت سطحی و با حرارت ملایم کاربرد داشته باشد.
۳: روغن زیتون « Olive oil» : روغن حاصل از اختلاط روغن زیتون پالایش شده با انواع روغن های زیتون بکر به گونه ای که اسیدیته آزاد آن بیشتر از ۱ گرم در ۱۰۰ گرم نباشد .
۴: روغن تفاله زیتون«Olive – pomace oil»: این روغن حاصل از استخراج روغن از تفاله زیتون توسط حلال ها یا سایر روش های فیزیکی، به جز روغن های حاصل از استریفیکاسیون مجدد و اختلاط با سایر روغنهاست. این نوع روغن زیتون مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۶ برای مصرف خوراکی انسان مجاز نمی باشد . این استاندارد برای روغن حاصل از استخراج تفاله با حلال های شیمیایی و همچنین برای مخلوط روغن تفاله زیتون با روغن زیتون و یا مخلوط روغن تفاله زیتون با سایر روغنهای خوراکی کاربرد ندارد. روغن تفاله زیتون شامل انواع زیر می باشد:
۴-۱: روغن تفاله زیتون بکر
۴-۲: روغن تفاله زیتون پالایش شده
۴-۳: مخلوط روغن تفاله زیتون پالایش شده با روغن زیتون بکر