صادرات کالا


صادرات کالا

انجام صادرات و فروش کالا در بازارهاي خارجی از ظرائف و حساسیتهاي خاصی برخوردار است، که عدم توجه به آنها ممکن است سرمایه گذاري هاي انسانی و مالی را در این خصوص به هدر دهد. صادرات مانند هر کار تجاري دیگر نیازمند آینده نگري، برنامه ریزي، آشنایی با روشهاي علمی، تحرك لازم و جلب اعتماد خریداران خارجی است. مراحل صدور کالا را میتوان به شرح زیر فهرست نمود:


• بازاریابی:
اولین و مهمترین قدم در انجام صادرات است. بازاریابی یعنی شناخت بازارهاي خارجی و راههاي نفوذ به آن که دستیابی به ا ین شناخت از طریق مذاکره با خریداران، استفاده از اطلاعات و آمارهاي رسمی، شرکت در نمایشگاههاي بین المللی، تماس با رایزن هاي بازرگانی در سفارتخانه ها و اتاق هاي بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین المللی و مراکزي که در این مورد خدمات ارائه می دهند امکانپذیر است. همچنین شناسائی کالاهاي رقیب و کیفیت وقیمت آنها در بازار موردنظر و استفاده از روشهاي تبلیغاتی براي معرفی کالا نقش مهمی در موفقیت یک صادرکننده دارند.

• صدور پروفرما (پیش فاکتور):
صادرکننده باید پروفرما یا پیش فاکتور را که حاوي مشخصات کالا و فروشنده آن است براي خریدار ارسال نماید.

• تهیه و تدارك و بسته بندي:
صادرکننده در این مرحله باید کالا را تهیه و مطابق با توافق به عمل آمده بسته بندي نماید.

• تعیین قیمت صادراتی:
صادرکننده براي تعیین قیمت کالاهاي صادراتی خود باید موارد لازم اعم از هزینه حمل، هزینه ترخیص در کشور مبدا و مقصد، کمیسیون های بازاریابی در کشور مبدا و مقصد، رقابت کالا در کشور مقصد بسته به نوع کیفیت و ... را در نظر بگیرد.

• کسب مجوز صدور از ارگانها و سازمانهاي ذیربط:
پس از بازاریابی صادرکننده باید مجوز صدور کالا را از وزارتخانه هاي صنعتی، کشاورزي و یا بازرگانی کسب نماید. ولی در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط براي کالاهاي خاصی مجوزهاي موردي صادر می شود.

• اظهار کالا به گمرك:
در این مرحله کالا به گمرك حمل می شود و اظهارنامه خروجی یا صادراتی تنظیم و به گمرك ارائه می گردد. پس از ارزیابی کالا و پلمپ کردن بسته ها جواز خروجی (پروانه صادراتی) اخذ می گردد.

• عقد قرارداد حمل و بیمه:
صادرکننده با یکی از شرکتهاي معتبر حمل و نقل بین المللی قرارداد حمل امضاء می کند و همچنین کالا را تا رسیدن به مقصد بیمه می کند.

• دریافت گواهی بازرسی کالا:
این گواهی که معمولاً مورد درخواست خریدار است توسط موسساتی که موارد توافق طرفین قرار گرفته است صادر می شود.

• صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا:
صادرکننده در این مرحله باید فاکتور فروش کالاي خود را صادر و به تایید اتاق بازرگانی محل برساند و اتاق بازرگانی گواهی مبدأ کالا را صادر خواهد نمود.

• ارسال کالا:
صادرکننده جواز خروجی را به شرکت حمل و نقل تحویل می دهد و شرکت مزبور براساس آن، بارنامه حمل صادر و کالا را از گمرك بارگیري و به مقصد حمل می کند.

مدارک جهت صادرات کالا توسط شخص حقیقی و یا حقوقی

• کارت بازرگانی معتبر به نام صادر کننده
• تهیه فاکتور فروش (INVOICE)
• تهیه لیست عدل بندی (Packing List) در صورتیکه موارد کالا گوناگون باشد
• عقد قرارداد حمل و بیمه
اخذ اظهارنامه گمرکی (اظهار کالا به گمرک مبدأ)
• اخذ بارنامه.
• اخذ گواهی مبدا
• اخذ گواهی بهداشت
• گواهی استاندارد (در صورتیکه کالا مشمول مقررات اجباری استاندارد صادراتی باشد)

برخی از کالاهایی که از ایران توسط شرکت گاردین ورلد به کشورهای اروپایی و آمریکایی صادرات شده است

• انواع خرما اعم از مضافتی، زاهدی، کلوته و پیارم
میوه های خشک اعم از توت سفید، کشمش
• انواع سبزی خشک
خیارشور
زعفران
روغن زیتون